Beskyttelse mod strålingspåvirkning

Den bedste beskyttelse består i - så vidt muligt - at elimenere og nedbringe strålingspåvirkningen i hverdagen, og dette er samtidig det første og vigtigste skridt i behandlingen af stråleskader.

Derfor: Beskyt dig selv og din familie mest mulig mod strålingspåvirkning fra mikrobølger og EMF, især ved at begrænse brug af og ophold tæt på mobil- og trådløse telefoner og apparatur, smart meters, Wi-Fi, mikrobølgeovne m.m.

Afskaf så mange af disse ting som muligt, og slå trådløse telefoner, modem og elektroniske apparaturer fra, når de ikke er i brug. Slå den trådløse funktion fra på modem, computer, printer og andet - og brug kablede forbindelser i stedet. Brug aldrig mobil/trådløs telefon, med mindre du ikke kan undgå det. Minimer din tid foran en computer, og sørg for god ventilation grundet de farlige kemikalier, som frigives af meget hardware og nye biler, hvis flammehæmmere og andre giftige stoffer er ekstra skadelige i kombination med mikrobølgestråling

Vær sikker på, at bluetooth er slået helt fra i bilen og dens radio. Undgå mobiltelefoni og brug af GPS i bil, samt kameraer med GPS. Få Wi-Fi og trådløse computere og tablets ud af klasseværelserne.